Dr. Öğretim Üyesi ŞAHBENDER ÇORAKLİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğretim Üyesi ŞAHBENDER ÇORAKLİ

T: (0282) 250 2736

M scorakli@nku.edu.tr

W scorakli.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Alman Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYATİ
Öğrenim Yılları: 2001
Tez: Jurek Becker´in ´Yalanci Jakob´ Romaninda AnlatimTeknikleri
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014-
Okutman UNİVERSİTAET ZU KÖLN (ALMANYA)
PHİLOSOPHİSCHE FAKULTAET / ORİENTALİSTİSCHES SEMİNAR
2009-2014
Yrd. Doç. Dr. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2002-2014
Okutman ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
1985-2002
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2015-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Okutman UNİVERSİTäT ZU KÖLN / ALMANYA 2009-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Karşılaştırmalı Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇORAKLİ Ş., Türkçe’nin Yaratma Gücü, İkilemeler II, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ÇORAKLİ Ş., Türkçe’nin Yaratma Gücü, İkilemeler I, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇORAKLİ Ş., Gettoda Bir Çocuk: Lina veya Jurek Becker - Jurek Becker in Jakob der Lügner adlı Romanı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Degisi, cilt 21, ss. 715-722, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ÇORAKLİ Ş., 1960’LI YILLARDAN SONRA ALMANYA’DA OLUŞAN TÜRK-ALMAN YAZINI (Araf’taki Yazın), Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ÇORAKLİ Ş., Franz Kafka’nın - “Yuvaya Dönüş”Anlatısına Eser Odaklı -Teknik ve Tematik Yaklaşım-, Denemesi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ÇORAKLİ Ş., Pikaresk Roman ve “Pikaro Jakob, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, sayı:28-29, 2002 , cilt 2, ss. 23-32, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ÇORAKLİ Ş., Doğu Alman Yazını ve Jurek Becker, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, 2000.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÇORAKLİ Ş., Araftakiler-Hayatları Roman Olanlardan- Emine Sevgi Özdamar, Düşünce ve Sanatta Adım, 2004.
Kısa Makale
2. ÇORAKLİ Ş., Araf’taki Edebiyat, Agora Sanat, 2003.
Kısa Makale Erişim Linki
3. ÇORAKLİ Ş., Polonya Asıllı Yahudi Alman: Jurek Becker, Yeni Bin Yıl Kültür Sanat Dergisi Agora, 2002.
Kısa Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇORAKLİ Ş., Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri, Bölüm: Bölüm 13- Araf´taki Edebiyat, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Ali Tilbe, Sonel Bosnalı, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. ÇORAKLİ Ş., SARI A., (Was ist Literatur)Edebiyat Nedir ?, Yayın Yeri: Babil Yayınları, 2002.
Kitap Tercümesi
3. SARI A., ÇORAKLİ Ş., Novalis Poetika, Yayın Yeri: Babil Yayınları, 2001.
Kitap Tercümesi
4. SARI A., ÇORAKLİ Ş., (Der Leser. Das Erzählen) Edebiyat Dersleri (Çeviri), Yayın Yeri: Babil Yayınları, 2000.
Kitap Tercümesi
5. ÇORAKLİ Ş., SARI A., (Warnung vor dem Schriftsteller) Dikkat Yazar Var (çeviri), Yayın Yeri: Babil Yayınları, 2000.
Kitap Tercümesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇORAKLİ Ş., Jurek Becker´in Yakob der Lügner Romanı ve Aynı Adla uyarlanan Film Karşılaştırması, VI. Uluslararası Karşılaştırma Edebiyat Bilimi Sempozyumu (12.10.2016-14.10.2016).
Sözlü Bildiri
2. ÇORAKLİ Ş., Türkiye Sınırları Dışında Türkiye Kökenli Yazarlar Tarafından Almanya´da Oluştırılan Edebiyatın Adlandırılması, Turkish Migration Conferece (12.07.2016-15.07.2016).
Sözlü Bildiri
3. ÇORAKLİ Ş., Getto´da Bir Çocuk, Lina , Jurek Becker´in Jakob der Lügner Adlı Romanı, 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi (04.05.2016-07.05.2016).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇORAKLİ Ş., Emine Sevgi Özdamar ve Feridun Zaimoglu + Göçmen Yazarlar (Slayt Gösterisi), Atatürk Üniversitesi, Akademik Faaliyetler (01.04.2006-).
Sözlü Bildiri
2. ÇORAKLİ Ş., “Göçmen Yazını” Saliha Scheinhardt ile Birlikte, Atatürk Üniversitesi, Akademik Faaliyetler (01.04.2006-).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Göç Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Index Copernicus, China Academic Journals Database, EBSCO Academic Search, Research Papers in Economics (RePEc)
2. Humanitas, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
3. göç Sempozyumu, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Bildiri Kitabı
Ulusal Projeler
1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların öğrenci Motivasyonu öğrenme Stilleri Ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.06.2016-01.11.2016.
2. Araftaki Edebiyat- Göçmen Edebiyatı, BAP, Yönetici.
Üyelikler
Gerder, Üye, 2004-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
VI.Uluslar Arası KArşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 12.10.2016-14.10.2016.
Turkish Migration Conference, Yer:Viyana, 12.07.2016-15.07.2016.
I.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiuayı Kongresi, Yer:Edirne, Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 04.05.2016-07.05.2016.