Dr. Öğr. Üyesi ŞAHBENDER ÇORAKLİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ŞAHBENDER ÇORAKLİ

T: (0282) 250 2736

M scorakli@nku.edu.tr

W scorakli.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Alman Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI (DR)
Öğrenim Yılları: 1995-2001
Tez: Jurek Becker`in Jakob der Lünger adlı romanında anlatım teknikleri (2001)
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1988-1991
Tez: Türkçe ve Almanca’xxdaki ikilemeler (1991)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1980-1985
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
2018-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2014-
Okutman UNİVERSİTAET ZU KÖLN (ALMANYA)
PHİLOSOPHİSCHE FAKULTAET / ORİENTALİSTİSCHES SEMİNAR
2009-2014
Yrd. Doç. Dr. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / ALMAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
2002-2014
Okutman ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
1985-2002
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2018-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2018-
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2015-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Okutman UNİVERSİTäT ZU KÖLN / ALMANYA 2009-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Alman Dili ve Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇORAKLİ Ş., POSTMODERN ROMAN VE ORHAN PAMUK’UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ROMANINDA ANLATICI, ZfWT, vol. 10, pp. 15-30, 2018.
Özgün Makale
2. ÇORAKLİ Ş., Türkçe nin Yaratma Gücü İkilemeler II, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp. 41-44, 2005.
Özgün Makale ULAKBİM, TR Dizin
3. ÇORAKLİ Ş., Türkçe nin Yaratma Gücü İkilemeler (I), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp. 53-60, 2001.
Özgün Makale ULAKBİM, TR Dizin
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇORAKLİ Ş., Film-Roman Karşılaştırması: Jurek Becker’in Sinemaya Uyarlanan“Yalancı Jakob” Adlı Romanı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 22, ss. 347-363, 2018.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM Erişim Linki
2. ÇORAKLİ Ş., Gettoda Bir Çocuk: Lina veya Jurek Becker - Jurek Becker in Jakob der Lügner adlı Romanı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Degisi, cilt 21, ss. 715-722, 2017.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM
3. ÇORAKLİ Ş., 1960 LI YILLARDAN SONRA ALMANYA DA OLUŞAN TÜRK ALMAN YAZINI Araf taki Yazın, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 7, ss. 45-52, 2007.
Özgün Makale TR DİZİN
4. ÇORAKLİ Ş., Franz Kafka nın Yuvaya Dönüş Anlatısına Eser Odaklı Teknik ve Tematik Yaklaşım Denemesi, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal BilimlerE Dergisi, cilt 5, ss. 19-25, 2005.
Özgün Makale TR DİZİN
5. ÇORAKLİ Ş., Pikaresk Roman ve Pikaro Jakob, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt 2, ss. 23-32, 2002.
Özgün Makale TR DİZİN
6. ÇORAKLİ Ş., Doğu Alman Yazını ve Jurek Becker, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, ss. 211-233, 2000.
Özgün Makale TR DİZİN
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÇORAKLİ Ş., Araftakiler Hayatları Roman Olanlardan Emine Sevgi Özdamar, Düşünce ve Sanatta Adım, 2004.
Derleme Makale
2. ÇORAKLİ Ş., Araf taki Edebiyat, Agora Sanat, 2003.
Özgün Makale Erişim Linki
3. ÇORAKLİ Ş., Polonya Asıllı Yahudi Alman Jurek Becker, Yeni Bin Yıl Kültür Sanat Dergisi Agora, 2002.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇORAKLİ Ş., Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri, Bölüm: Bölüm 13- Araf´taki Edebiyat, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Ali Tilbe, Sonel Bosnalı, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. ÇORAKLİ Ş., SARI A., (Was ist Literatur)Edebiyat Nedir ?, Yayın Yeri: Babil Yayınları, 2002.
Kitap Tercümesi
3. SARI A., ÇORAKLİ Ş., Novalis Poetika, Yayın Yeri: Babil Yayınları, 2001.
Kitap Tercümesi
4. SARI A., ÇORAKLİ Ş., (Der Leser. Das Erzählen) Edebiyat Dersleri (Çeviri), Yayın Yeri: Babil Yayınları, 2000.
Kitap Tercümesi
5. ÇORAKLİ Ş., SARI A., (Warnung vor dem Schriftsteller) Dikkat Yazar Var (çeviri), Yayın Yeri: Babil Yayınları, 2000.
Kitap Tercümesi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇORAKLİ Ş., ARAF’TAKi EDEBİYAT, Yayın Yeri: Kriter Yayınevi, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇORAKLİ Ş., Jurek Becker´in Yakob der Lügner Romanı ve Aynı Adla uyarlanan Film Karşılaştırması, VI. Uluslararası Karşılaştırma Edebiyat Bilimi Sempozyumu (12.10.2016-14.10.2016).
Sözlü Bildiri
2. ÇORAKLİ Ş., Türkiye Sınırları Dışında Türkiye Kökenli Yazarlar Tarafından Almanya´da Oluştırılan Edebiyatın Adlandırılması, Turkish Migration Conferece (12.07.2016-15.07.2016).
Sözlü Bildiri
3. ÇORAKLİ Ş., Getto´da Bir Çocuk, Lina , Jurek Becker´in Jakob der Lügner Adlı Romanı, 1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi (04.05.2016-07.05.2016).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇORAKLİ Ş., Emine Sevgi Özdamar ve Feridun Zaimoglu + Göçmen Yazarlar (Slayt Gösterisi), Atatürk Üniversitesi, Akademik Faaliyetler (01.04.2006-).
Sözlü Bildiri
2. ÇORAKLİ Ş., “Göçmen Yazını” Saliha Scheinhardt ile Birlikte, Atatürk Üniversitesi, Akademik Faaliyetler (01.04.2006-).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Göç Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Index Copernicus, China Academic Journals Database, EBSCO Academic Search, Research Papers in Economics (RePEc)
2. Humanitas, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
3. göç Sempozyumu, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Bildiri Kitabı
Ulusal Projeler
1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların öğrenci Motivasyonu öğrenme Stilleri Ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.06.2016-01.11.2016.
2. Araftaki Edebiyat- Göçmen Edebiyatı, BAP, Yönetici.
Üyelikler
Gerder, Üye, 2004-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
VI.Uluslar Arası KArşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 12.10.2016-14.10.2016.
Turkish Migration Conference, Yer:Viyana, 12.07.2016-15.07.2016.
I.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiuayı Kongresi, Yer:Edirne, Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 04.05.2016-07.05.2016.